Oda Detayı 202 - AL ODA

Al oda, Selamlık Bölümü'nde bulunan çok özel konak odalardan birtanesidir. Adını kendi orijinal rengi olan kırmızı renginden almaktadır. Bitki boyası kullanılarak boyanan odada farklı renklerin uyumu dikkat çekmektedir. Yatak odası kısmında yaklaşık 150 yıllık freskler bulunmaktadır. Duvarın ortasına yapılan niş içindeki fresk, o dönemde “cennete açılan kapı” ya da “cennet perdesi” olarak adlandırılmış. Dönemin Rum ustaları tarafından yapılmış olan bu fresklerin her 1 metresi için konak sahibi, 1 sarı lira  ödemiş. Konak sahibi, otelin hemen önünden geçen sürü yolundan çıkan tozlardan fresklerin etkilenmemesi için çobanlara para vererek, sürülerin güzergahını değiştirtmiştir. Fresklere büyük değer veren konak sakinleri, her bahar ayında soda ile tüm resimleri temizlerlermiş. Bu gelenek ve özen bugün de sürdürülmektedir.  

Oda tipi : deluxe konak- Yatak Tipi : TW/French - 2 kişi