Kibele'nin Karataşı

Haremlik ve Selamlık arasındaki avluda, sütun üzerinde yer alan Karataş birçok Ürgüp evi ve kaya barınaklarında rastlanan karataşlardan bulunabilen en irisi ve en Karakteristiğidir. Friglerin (MÖ 12.yy -MÖ 275) Ana Tanrıçası Kibele'nin simgesidir.MÖ 3.yy'da Kibelenin Kartaşı Roma'ya götürülmüş ve Karataş fetişi Roma Panteonu'nda kutsal tapınaklarda yüksek bir mevki almıştır. Bu taş,kullanıldığı dönemlerde de aynı şekilde oval kısmı üstte, güneş yönüne konarak ana tanrıça Kibele'nin aydınlığını simgelemekteydi.Tarih öncesi dönemlerden beri Anadolu'da taş inancı önemli bir yere sahipti.Sümer Akad, Babil ve Mısır'da taşlar muska ve tıslım uğur olarak görülüyordu. Taş tanrısı vardı.Akadlarda " canlı hakikat taşı" tanrıların en büyüğü olan Güneş tanrısına denk bir güce sahipti. Tapınak ve sarayların da en önemli süsüydü. Yüksek kayaların yeryüzünün merkezi dünyanın ortası olduğuna inanılması, otelimizin arkasındaki büyük kaya kütlesinin ( Kadı Kalesi) "Katugala" (Ana Tanrıça Tapkısı) yerlerinden birisi olması, bu taşın bu kaya tapınakta kullanılmış olması olasılığını arttırmaktadır.